prevod sa engleskog na srpski

Prevod sa engleskog na srpski | Englesko Srpski, Srpsko Engleski prevod

prevod sa engleskog na srpski

Prevod sa engleskog na srpski - PREVOD SERVISSve obavljate preko mejla! Kontaktirajte nas na: info@prevodservis.comEngleski jezik i njegove karakteristike

prevod sa engleskog na srpski

Posle kineskog, španskog i hindu jezika engleski se nalazi na četvrtom mestu po broji govornika kojima je engleski maternji jezik. Procenjuje se da ga govori 700 miliona ljudi.

U državnim školskim sistemima engleski se uči u preko 100 zemalja sveta. Takođe engleski je uzeo primat u međunarodnim diplomatskim i akademskim krugovima.

Zbog svoje rasprostranjenosti i značaja u današnjem društvu engleski jezik ima epitet globalnog jezika. Po poreklu engleski je zapadnogermanski jezik. Dva velika uticaja koji je germanski jezik trpeo su bila od skandinavskih jezika i normanskih jezika koji su varijacija francuskog. I to se oseća i danas.

Engleska gramatika je specifična po tome što imenice nemaju rod. Engleski jezik se koristi latinicom kao pismom i alfabet ima 26 slova.

Analizom engleskog rečnika i upoređuvanjem sa rečnicima drugih jezika dolazi se do interesantnih posataka: sličnost sa nemačkim je 60%, sa latinskim 28% a sa grčkim 5%.


Interesantne stvari koje možda niste znali o Engleskoj!

- Iako se engleski govori u celom svetu u Engleskoj se govori čak 300 jezika.

- London je najveći grad u Evropi sa 12 miliona stanovnika.

- Francuski je bio službeni jezik Engleske 300 godina (1066. - 1362.)