prevod sa engleskog na srpski

Prevod sa grčkog na srpski | Grčko Srpski, Srpsko Grčki prevod

prevod sa grčkog na srpski

Prevod sa grčkog na srpski - PREVOD SERVISKontaktirajte nas preko našeg mejla: info@prevodservis.comGrčki jezik, kultura i tradicija

prevod sa grčkog na srpski

Prvi tragovi grčkog jezika poznati su nam još iz četrnaestog veka pre nove ere u starim kritskim zapisima. Već u osmom veku pre nove ere javlja se grčki alfabet.

Danas, grčki jezik se smatra jednim od najbogatijih jezika na svetu sa preko 600.000 reči. Nakon Aleksandra Makedonskog grčki se dalje razvijao i bitno je napomenuti da se u trećem veku pre nove ere javlja preved Hebrejske biblije. Nakon pada Rimskog carstva grčki jezik je bio zvanični, službeni jezik Vizantije, Istočnog rimskog carstva.

Gramatika grčkok jezika prati pravila koja veže za indo-evropske jezike što znači da se imenice menjaju kroz padeže i razlikuju se tri roda. Osobenost grčkoj je sintetički pasiv.

Fonetika odnosno izgovor je takva da postoje razlike između klasičnog i savremenog grčkog. Klasični je imao sedam dugih i pet kratkih samoglasnika. Savremeni grčki ovo redukuje na petosuglasnički sistem.

Grčki alfabet se sastoji od 24 slovna karaktera: Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω


Ovo možda niste znali o Grčkoj!

- Najstarija igračka na svetu, jo-jo, potiče iz Grčke.

- Godišnje Grčku poseti 16 miliona turista što je veći broj nego što Grčka ima stanovnika.

- 1950. pismenost u Grčkoj je iznosila samo 30%. Danas je taj broj 97%