prevod sa engleskog na srpski

Prevod sa makedonskog na srpski | Makedonsko Srpski, Srpsko Makedonski prevod

prevod sa makedonskog na srpski

Prevod sa makedonskog na srpski - PREVOD SERVISZa sva pitanja i ponude pošaljite nam mejl: info@prevodservis.comMakedonski jezik, osobenosti, karakteristike, pravila

prevod sa makedonskog na srpski

Ovaj jezik pripada grupi slovenskih jezika, podgrupa južnoslovenskih jezika. Zvaničnije jezik u Republici Makedoniji. Njegova specifičnost je da ima član. Jedini jezik koji ima član u porodici južnoslovenskih jezika je bugarski ali je makedonski poseban po tome što ima čak tri člana.

Makednonski jezik je dobio svoj službeni karakter avgusta 1994. godine kada je usvojen i makedonski pravopis i makedonska azbuka.

Osobenost makedonskog jezika je u tome što se umesto padeža koriste predlozi. Takođe, prošlo vreme se gradi na taj način što se glagolu dodaje pomoćni glagol imati. Učenici Čirila i Metodija koji su u Makedoniji prosvečivali građanstvo su bili Kliment i Naum. Kliment je formirao sopstveni azbuku, Kiriliku, odnosno ćirilicu koja se i danas koristi u područjima i zemljama pravoslavne vere.

Danas se razlikuje čak 29 dijalekata. Svi su oni podeljeni u grupacije tako da se osnovna podela vrši na severno, zapadno i istočno-južno narečje.


Par interesantnih podataka!

- Makedonija ima isti bruto nacionalni dohodak kao i Jamajka.

- Majka Tereza koja je 1979. dobila Nobelovu nagradu za mir je rođena u Skoplju

- Penetracija Interneta u Makedoniji iznosi 44% ukupnog stanovništva.