prevod sa engleskog na srpski

Prevod sa nemačkog na srpski | Nemačko srpski, srpsko nemački prevod

prevod sa nemačkog na srpski

Prevod sa nemačkog na srpski - PREVOD SERVISSve obavljate iz kuće! Pošaljite nam mejl: info@prevodservis.comNemački jezik, jezik Evrope

prevod sa nemačkog na srpski

Ovo je jedan od najvećih svetskih jezika. Čak 13% evropljana se koristi nemačkim jezikom a u svetu se procenjuje da je maternji za 100 miliona ljudi. Nemački je najrasprostranjeniji i dominantniji jezik Evropske unije. Po poreklu spada u zapadnu grupu germanskih jezika.

Geografsko područje Nemačke je puno planinskih predela i velikih šuma te je zbog izolovanosti stanovništva u nemačkoj jeziku tokom istorije bilo mnogo različitih dijalekata. Jedino što je pokretalu neku vrstu unificiranja jezika je razvoj kulture i umetnosti i težnja da se narodu približe ta dela.

Prevod Biblije Martina Lutera imao je veliki uticj na razvoj nemačkoj jezika jer bio baziran na dijalektu srednje Nemačke koji je u to vreme bio dominantan. Sve do XIX veka postojala je velika razlika između pisanog i govornog nemačkog jezika. Danačnji standardni nemački je nastao kao pisani jezik. Nemački alfabet ima 26 latinična znaka ali ima još četiri dodata karaktera od kojih su tri samoglasnika sa preglasima i poseban znak ß. Nemački ima dosta reči pozajmljenih iz drugih srodnih jezika pogotovo iz latinskog, grčkog i francuskog.


Zanimljivosti!

- Četvrtina amerikanaca ima nemačko poreklo.

- Nemačka reciklira čak 48% svog otpada

- 15 od 81 miliona stanovnika Nemačke nemaju nemačko poreklo već imaju pasoše drugih zemalja u Nemačkoj su na privremenom radu.